Jak obliczyć wymiar czasu pracy w 2024 roku?

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w 2024 roku?

Rok 2024 przyniósł wiele zmian w Polsce, a wraz z tym nowe wyzwania dla działów kadrowych. Jednym z nich jest obliczenie wymiaru czasu pracy dla pracowników. W tym artykule przedstawimy szczegółowe instrukcje, jak obliczyć czas pracy w 2024 roku, uwzględniając święta i dni wolne.

Podstawowe zasady obliczania czasu pracy

Wymiar czasu pracy w 2024 roku dla pracowników zatrudnionych w pełnym etacie wynosi 2008 godzin. Aby obliczyć czas pracy w poszczególnych miesiącach, należy:

 1. Określić liczbę tygodni przypadających na dany miesiąc. W większości miesięcy są to 4 tygodnie.
 2. Pomnożyć liczbę tygodni przez 40 godzin. To da nam podstawowy wymiar czasu pracy dla danego miesiąca.
 3. Dodać 8 godzin za każdy dzień roboczy, który pozostał do końca okresu rozliczeniowego, a nie mieścił się w pełnym tygodniu. Nie uwzględniamy sobót i niedziel.
 4. Zsumować dodane dni.
 5. Odjąć 8 godzin za każdy dzień świąteczny przypadający w danym miesiącu (oprócz niedziel).

Dni wolne od pracy w 2024 roku

 • 1 stycznia (poniedziałek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 31 marca (niedziela) – Wielkanoc
 • 1 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkiej Nocy
 • 1 maja (środa) – Święto Państwowe
 • 3 maja (piątek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 19 maja (niedziela) – pierwszy dzień Zielonych Świątek
 • 30 maja (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (środa) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia (czwartek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Przykładowe obliczenia:

Styczeń: 4 tygodnie x 40 godzin = 160 godzin + 24H (3 dni wykraczające poza pełny tydzień rozliczeniowy) – 2 dni świąteczne x 8 godzin = 168 godziny.

Czas pracy a niepełny etat

W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat wymiar czasu pracy jest obniżany proporcjonalnie do etatu. Przykładowo, pracownik zatrudniony na pół etatu w styczniu przepracuje 168 godzin / 2 = 84 godziny.

Szkolenia kadrowe

Prawidłowe obliczanie czasu pracy jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Ważne jest, aby firmy miały na uwadzę stale aktualizowane szkolenia kadrowe, ponieważ w ten sposób mogą się doszkolić i posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Centrum Verte oferuje szkolenia kadrowe, które pomogą firmom w:

 • Zrozumieniu przepisów dotyczących czasu pracy
 • Prawidłowym obliczaniu czasu pracy dla różnych grup pracowników
 • Prowadzeniu dokumentacji związanej z czasem pracy

Podsumowanie

Obliczanie czasu pracy w 2024 roku może być skomplikowane ze względu na święta i dni wolne. Ważne jest, aby stosować się do wytycznych i korzystać z rzetelnych źródeł informacji. Sprawdź szkolenia kadrowe od Centrum Verte i przygotuj swoją firmę na cały 2024 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × jeden =